QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 30 ngày 04 tháng 7 năm 2024

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 30 ngày 04 tháng 7 năm 2024 về việc Thông qua một số dự án và phương án đầu tư; Thông quá các hợp đồng giao dịch giữa QNS và Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

cong ty mia duong quang ngai