CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh - Tp. Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại : 0255.3726 110

Fax : 0255.3822 843

Email : info@qns.com.vn

MS thuế : 4300205943

cong ty mia duong quang ngai